Back to top
ส่งต่อปลอดภัยจากบ้านเราถึงบ้านคุณ
“สแตนดาร์ด”ในชื่อของเราเป็นเสมือนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อใช้กับบ้านของเราเอง
เราจึงมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์สแตนดาร์ดจะปลอดภัยกับคุณเช่นกัน
พิพเพอร์สแตนดาร์ดเริ่มต้นจากส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ

เริ่มต้นจากส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ

เราเลือกส่วนผสมและตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเราผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ก่อนถึงมือคุณ ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา มุ่งมั่นพัฒนา ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้คงประสทธิภาพ และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้เรามั่นใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับบ้านของคุณ

การตรวจสอบคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ

การตรวจสอบคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ

นักวิทยาศาตร์ของเราได้ทำการค้นคว้า ทดลอง และวิจัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติของเรา ได้คุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาด

กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของเราได้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้เท่าเทียมมาตรฐานการผลิตสากล อาทิ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, และ ISO 14001 โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ การทำความสะอาด และนำเข้าสู่ขบวนการผลิต การตรวจสอบและการทดสอบคุณสมบัติ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงมือคุณ

ห้องปฏิบัติการของเราเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้แนวคิดนี้เป็นจริง ด้วยการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ไม่พึงประสงค์ อาทิเช่น ยีสต์ รา และแบคทีเรียบางชนิด และสารตกค้างที่ไม่ต้องการจำพวกยาฆ่าแมลง รวมทั้งผลิตผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์เช่น เมธานอล

ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

ผิวที่ปลอบบางของลูกน้อยแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

ปลอดสารกระตุ้นการแพ้

เราเลือกที่จะไม่ใช้สารปิโตรเคมีและและสารกระตุ้นภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ทั้งนี้เราอ้างอิงมาตรฐานทรูเทสต์ (T.R.U.E Test) (US FDA-approved allergy patch test) ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเราเลือกที่จะไม่ใช้วัตถุดิบใดๆที่ ทรูเทสต์ได้ตั้งข้อสังเกตุว่าอาจเป็นสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้

นอกจากนี้ เรายังนำผลิตภัณฑ์ของเราไปทดสอบการแพ้และการทดสอบการระคายเคืองภายใต้การควบคุมจากแพทย์ผิวหนัง กับสถาบันเดิร์มสแกน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณ

คุณมีสิทธิ์รับรู้ข้อเท็จจริง

เราอยากให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือกที่จะให้ข้อเท็จจริง และแสดงรายการส่วนผสมที่ใช้บนฉลากสินค้า พิพเพอร์ สแตนดาร์ด เรามีผลทดสอบการแพ้หรือการทดสอบการระคายเคือง และการทดสอบการย่อยสลายทางธรรมชาติสำหรับทุกผลิตภัณฑ์

รางวัลและประกาศนียบัตร

มีรางวัลมากมายที่เราได้รับจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทีดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม