Back to top
การผสมผสานนวัตกรรมกับธรรมชาติ
เทคโนโลยีพลังสับปะรด นวัตกรรมเอกสิทธิ์สิทธิบัตร เฉพาะของพิพเพอร์ สแตนดาร์ดเป็นพื้นฐานของทุกผลิตภัณฑ์ของเรา
การผสมผสานนวัตกรรมกับธรรมชาติ
ยกระดับคุณค่าของธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีของเรา

กระบวนการค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ พาเรากลับสู่คุณค่าของธรรมชาติ เราค้นพบพลังมหัศจรรย์จากสับปะรด ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา

เทคโนโลยีการหมักสับปะรดแบบ “แลคโตเฟอร์เมนเทชั่น” ทำให้เราได้น้ำหมักอันอุดมไปด้วย กรดจากธรรมชาติ ไบโอเซอร์แฟคแตนท์และเอนไซม์ช่วยทำความสะอาดอื่นๆ

วันนี้ พิพเพอร์ สแตนดาร์ดเป็นแบรนด์แรกของโลกที่ใช้น้ำหมักจากผลไม้มาเป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยกับบ้านของคุณ

พลังการทำความสะอาด

ปรียบเทียบพลังการทำความสะอาด

ขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์พิพเพอร์-สแตนดาร์ด