เกียวกับเรา

จากความใส่ใจห่วงใยของภรรยา ต่อปัญหาเรื่องภูมิแพ้ของสามี ได้ถือกำเนิดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแท้ๆ ที่มุ่งเน้นหลีกเลี่ยงสารเคมีต่างๆ โดยเฉพาะสารเคมีที่มาจากปิโตรเคมี ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นภูมิแพ้ และอีกหลายปัญหาทางสุขภาพ ที่เรายังไม่ตระหนักถึง

พิพเพอร์ สแตนดาร์ดเป็นผลลัพธ์จากการค้นคว้าวิจัยในห้องทดลองนานหลายปี กว่าที่จะได้มาซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังทว่าปลอดภัย ปราศจากสารกระตุ้นภูมิแพ้ และสารเคมีจากปิโตรเคมี โดยพันธกิจของเราคือการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านที่ทรงพลังเทียบเท่าผลิตภัณฑ์เคมี ทว่าทำจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีอันตราย และใช้ได้อย่างปลอดภัยในบ้าน ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ดปราศจากสารก่อภูมิแพ้ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยเราเชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุของอัตราการเกิดภูมิแพ้มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี ดังนั้นเราจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนจากธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกแทนการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะลดอัตราการเกิดภูมิแพ้ และผลกระทบต่อธรรมชาติ


พิพเพอร์ สแตนดาร์ด เรามีความเชื่อที่ว่า “สุขภาพดี เริ่มต้นที่บ้าน”

พิพเพอร์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นอย่างไร?

“พลังสับปะรด” สารทำความสะอาดจากธรรมชาติ

ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ของเรามาจากน้ำหมักสับปะรด ผลิตโดยกระบวนการหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถผลิตสารทำความสะอาดชีวภาพ  สารกันเสียธรรมชาติ กรดอินทรีย์ และเอนไซม์ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และพลังในการทำความสะอาดเทียบเท่ากับสารทำความสะอาดจากผลิตภัณฑ์เคมี

เราได้รับการรับรองว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านกระบวนการทดสอบอย่างละเอียดภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนัง โดยมีการหยดผลิตภัณฑ์บนผิวของกลุ่มตัวอย่าง และทิ้งไว้บนผิวระยะหนึ่ง จากการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และไม่เกิดการระคายเคืองผิวของผู้เข้าร่วมการทดสอบแต่อย่างใด

เราได้รับการรับรองว่าผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

เรายืนยันจาก 2 การทดสอบด้วยกัน การทดสอบแรกคือ เราหยดผลิตภัณฑ์ลงในแก้วที่มีพืชน้ำอยู่ ทิ้งไว้ระยะหนึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ส่งผลต่อพืชแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันเราได้ทำการทดลองดังกล่าวนี้กับผลิตภัณฑ์ซักผ้าเคมี ผลลัพธ์ที่ได้คือพืชน้ำตายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน

สำหรับการทดลอบที่สองนั้น เราได้ส่งผลิตภัณฑ์ของเราให้สถาบันสิ่งทอแห่งประเทศไทย ซึ่งเราได้รับการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 90% ภายในระยะเวลา 1 เดือน

เราให้ความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานสำคัญมาก เราต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้การปนเปื้อนจากแบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์อื่นๆ ดังนั้นเราจึงพิถีพิถันและใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ ตลอดจนการทำความสะอาด ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการหมั่นตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของพิพเพอร์ สแตนดาร์ดได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล