Back to top

Our Milestones

ตุลาคม 2019
2019

2019

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล นักลงทุนต่างชาติแห่งปี ในฐานะผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มิถุนายน 2019
2019

2019

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล นักลงทุนต่างชาติแห่งปี ในฐานะผู้มีมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พฤษภาคม 2019

2019

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด เริ่มเปิดร้านค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ T-mall และ Taobao ในประเทศจีน

เมษายน 2019
2019

2019

นิตยสาร MIT Technology Review ฉบับเดือน มีนาคม/เมษายน 2019 ได้นำเสนอเรื่องราวของ มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่าแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ ผู้ซึ่งคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดธรรมชาติจากน้ำหมักสับปะรดและได้รับการจดสิทธิบัตรทั่วโลก

สิงหาคม 2018
2018

2018

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์สดทางทีวีในรายการ CNBC เกี่ยวกับปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

สิงหาคม 2018

2018

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย 800 ร้านค้าในประเทศไต้หวัน

มิถุนายน 2018
2018

2018

เริ่มมีการจัดจำหน่ายสินค้าของเราในประเทศเกาหลี ในหลากหลายช่องทางโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมษายน 2017
2017

2017

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ได้รับรางวัล De Mark 2018 กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ไทย คว้ารางวัล G Mark ในประเทศญี่ปุ่น

กุมภาพันธ์ 2017
2017

2017

ผลิตภัณฑ์ พิพเพอร์ สแตนดาร์ด เริ่มวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มร้านค้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และกลุ่มออนไลน์ บนเว็บไซต์ Amazon และ Rakuten อีกด้วย

กันยายน 2016

2016

เริ่มวางขายสินค้า พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง

พฤศจิกายน 2014

2014

วางขายผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศไทย

มิถุนายน 2013

2013

น้ำหมักชีวภาพสับปะรดของเราได้รับสิทธิบัตรการยอมรับจากองค์กรระดับโลก

มีนาคม 2012

Mar 2012

ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยโดย มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน และ คุณศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล

ธันวาคม 2010

2010-2014

เราเริ่มวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2010 และศึกษาทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำความสะอาดจนได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป

พฤศจิกายน 2010

2010

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคัดเลือกผลไม้ชนิดต่างๆ เข้าสู่กระบวนการหมักชีวภาพ เพื่อให้ได้น้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ

พฤษภาคม 2010

2010

มิสเตอร์ ปีเตอร์ เวียนแมน พบว่าตัวเองมีอาการแพ้สารเคมีบางประเภทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม