Back to top

เราเริ่มวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2010 และศึกษาทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำความสะอาดจนได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป