Back to top

มิสเตอร์ ปีเตอร์ เวียนแมน พบว่าตัวเองมีอาการแพ้สารเคมีบางประเภทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม