Back to top

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์สดทางทีวีในรายการ CNBC เกี่ยวกับปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม