Back to top

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัล นักลงทุนต่างชาติแห่งปี ในฐานะผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม