Back to top

นิตยสาร MIT Technology Review ฉบับเดือน มีนาคม/เมษายน 2019 ได้นำเสนอเรื่องราวของ มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่าแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ ผู้ซึ่งคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดธรรมชาติจากน้ำหมักสับปะรดและได้รับการจดสิทธิบัตรทั่วโลก