Back to top

“เราขอสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
จากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อสุขภาพดีของคุณ”

-คุณ ปีเตอร์ เวียนแมน ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง

เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว
เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน”
มารู้จักพลังธรรมชาติจากสับปะรด
จุดเริ่มต้นและเรื่องราวดีๆจากครอบครัวของเรา
และขอส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับครอบครัวคุณ
เรามุ่งเน้นในภาระความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของเราจึงเน้นให้ส่งผลกระทบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม